Floreny Austriackie

Austriackie floreny cieszą się zainteresowaniem inwestorów i kolekcjonerów ze względu na swoją rzadkość i wartość historyczną oraz 90% czystość złota. Złote floreny były pierwotnie wydawane przez mennicę państwową Austrii w...

Austriackie floreny cieszą się zainteresowaniem inwestorów i kolekcjonerów ze względu na swoją rzadkość i wartość historyczną oraz 90% czystość złota. Złote floreny były pierwotnie wydawane przez mennicę państwową Austrii w latach 1870-1892. Wszystkie nowoczesne złote monety noszą datę 1892 r., aby oznaczyć ostatni rok emisji, i są wprowadzane do obrotu jako oficjalny rewers.
Austriackie monety są niezwykłe, ponieważ mają wartości nominalne z dwóch systemów monetarnych: floreny i franki. Ten wyjątkowy ruch wynika częściowo z wizji i intuicji cesarza Franciszka Józefa I, który zdał sobie sprawę, że rewolucja przemysłowa w Wielkiej Brytanii zapowiadała okres zmian i reform społecznych. Austriackie Złote Floreny/Franki zostały wydane jako "monety handlowe" z zamiarem stworzenia uznanej na całym świecie złotej monety. Dziś złote austriackie floreny są bardziej popularne niż kiedykolwiek.

Floreny Austriackie

Austriackie floreny cieszą się zainteresowaniem inwestorów i kolekcjonerów ze względu na swoją rzadkość i wartość historyczną oraz 90% czystość złota. Złote floreny były pierwotnie wydawane przez mennicę państwową Austrii w latach 1870-1892. Wszystkie nowoczesne złote monety noszą datę 1892 r., aby oznaczyć ostatni rok emisji, i są wprowadzane do obrotu jako oficjalny rewers.
Austriackie monety są niezwykłe, ponieważ mają wartości nominalne z dwóch systemów monetarnych: floreny i franki. Ten wyjątkowy ruch wynika częściowo z wizji i intuicji cesarza Franciszka Józefa I, który zdał sobie sprawę, że rewolucja przemysłowa w Wielkiej Brytanii zapowiadała okres zmian i reform społecznych. Austriackie Złote Floreny/Franki zostały wydane jako "monety handlowe" z zamiarem stworzenia uznanej na całym świecie złotej monety. Dziś złote austriackie floreny są bardziej popularne niż kiedykolwiek.

Ładowanie...