Zrzeczenie się odpowiedzialności

© 2023 StoneX Group Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. StoneX Bullion GmbH działająca pod nazwą StoneX Bullion ("Coininvest") jest częścią Grupy StoneX. StoneX Bullion GmbH jest wpisana do rejestru handlowego we Frankfurcie nad Menem, HRB 98020 z siedzibą we Frankfurcie nad Menem. StoneX Bullion GmbH zajmuje się sprzedażą i skupem metali szlachetnych, w tym między innymi monet i sztabek. Informacje zawarte na tej stronie internetowej nie stanowią porady ani rekomendacji handlowej, ani oferty kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek produktu lub usługi finansowej. Nie uwzględniają one konkretnych celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani potrzeb użytkownika i nie stanowią wiążącego zobowiązania dla którejkolwiek ze spółek grupy StoneX do zawarcia jakiejkolwiek transakcji z użytkownikiem. Użytkownik powinien przeprowadzić niezależne badanie każdej transakcji w celu ustalenia, czy jest ona dla niego odpowiednia. Informacje są dostarczane na zasadzie "tak jak jest" i mogą zawierać oświadczenia i opinie Grupy StoneX, a także fragmenty i / lub informacje ze źródeł publicznych i stron trzecich i nie udziela się żadnej gwarancji, wyraźnej ani dorozumianej, co do ich kompletności lub dokładności. StoneX Bullion GmbH (we własnym imieniu oraz w imieniu swoich dyrektorów, pracowników i agentów) zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności, a także wszelkich roszczeń stron trzecich, które mogą wynikać z dokładności i/lub kompletności informacji wyszczególnionych w niniejszym dokumencie, a także wykorzystania lub polegania na tych informacjach przez użytkownika lub jakąkolwiek stronę trzecią.