Regulamin

Pobierz jako PDF Odstąpienie od umowy

Warunki te mogły ulec zmianie od czasu ostatniego przeglądania i obowiązują od sierpnia 2023 r.

1. Strony Umowy i Zakres

Niniejsze warunki handlowe ("Regulamin") dotyczy wszystkich umów sprzedaży i zakupu, które są zawierane między Tobą jako Klientem (czy to w charakterze konsumenta, czy przedsiębiorcy) a nami, jako operatorem strony stonexbullion.com lub w inny sposób w ramach sprzedaży na odległość i handlu elektronicznego. Regulamin dotyczy również naszej usługi przechowywania, jeśli jest ona przez Ciebie wykorzystywana.

Uwaga: Konsumentem jest każda osoba fizyczna, która zawiera transakcję prawna w celu niezwiązanym ani z działalnością gospodarczą, ani z niezależną działalnością zawodową, zgodnie z § 13 niemieckiego Kodeksu Cywilnego.

Operatorem strony StoneX Bullion oraz Twoim partnerem umowy jest:

StoneX Bullion GmbH ("StoneX Bullion")

Adres: Taunustor 1, 60310 Frankfurt nad Menem, Niemcy

Zarejestrowana w rejestrze handlowym Sądu Rejonowego we Frankfurcie pod numerem HRB 98020, reprezentowana przez swoich dyrektorów, każdego z wyłącznym prawem do podpisywania: Ramon Martul-Franco, Torsten Hörnis, Daniel Marburger, Philip Smith

Numer VAT: DE 292730558

E-mail: customercare@stonexbullion.com

2. Gdzie znaleźć informacje o nas i naszych produktach

Wszystkie informacje o nas, StoneX Bullion, i naszych produktach znajdziesz na naszej stronie internetowej przed dokonaniem zamówienia. Kluczowe informacje zostaną również potwierdzone na piśmie po złożeniu zamówienia, drogą mailową i/lub w Twoim koncie internetowym (jeśli dotyczy).

3. Kiedy dokonujesz zakupu u nas, zgadzasz się na to, że:

 • Akceptujemy zamówienia po ich weryfikacji.
 • Czasami odrzucamy zamówienia.
 • Obciążamy Cię opłatą po zaakceptowaniu zamówienia.
 • Przerzucamy podwyżki podatku VAT.
 • Naliczamy odsetki za opóźnione płatności.
 • Organizujemy dostawę.
 • Nie ponosimy odpowiedzialności za opóźnienia, których nie jesteśmy w stanie kontrolować.
 • Mamy określone wymagania dotyczące identyfikacji.
 • Produkty mogą nieznacznie różnić się od ich zdjęć.
 • Nie masz prawa do anulowania zakupu.
 • Możesz zakończyć trwającą umowę.
 • Masz prawa w przypadku wad produktu.
 • Możemy zmieniać produkty i te warunki.
 • Możemy wstrzymać dostawę (i masz prawa, jeśli to zrobimy).
 • Możemy wycofać produkty.
 • Możemy zakończyć naszą umowę z Tobą.
 • Nie rekompensujemy za wszystkie straty spowodowane przez nas lub nasze produkty (odpowiedzialność ustawowa pozostaje nienaruszona).
 • Wykorzystujemy Twoje dane osobowe zgodnie z naszą polityką prywatności dostępną na naszej stronie internetowej.
 • Masz kilka opcji rozwiązywania sporów z nami.
 • Inne istotne postanowienia dotyczące naszej umowy.

4. Akceptujemy zamówienia po ich weryfikacji

Skontaktujemy się z Tobą, aby potwierdzić otrzymanie Twojego zamówienia, a następnie ponownie, aby potwierdzić jego akceptację i wysłanie do Ciebie (wraz z numerem przesyłki, jeśli dotyczy). Jeśli nie będziemy w stanie się z Tobą skontaktować, umowa nie zostanie zawarta. Dlatego upewnij się, że podane przez Ciebie dane kontaktowe są poprawne i aktualne.

5. Czasami odrzucamy zamówienia

Czasami odrzucamy zamówienia, na przykład, gdy produkt jest niespodziewanie niedostępny, gdy znajdujesz się poza obszarem dostawy wskazanym na naszej stronie internetowej lub gdy produkt został przez nas błędnie wyceniony w porównaniu z cenami rynkowymi. W takich przypadkach niezwłocznie Cię o tym informujemy i zwracamy wszelkie dokonane płatności.

6. Obciążamy Cię opłatą po zaakceptowaniu zamówienia

Opłata jest naliczana po zaakceptowaniu zamówienia, jednak w przypadku niektórych produktów płatność jest pobierana w regularnych odstępach czasu, zgodnie z wyjaśnieniami udzielonymi w trakcie procesu zamawiania. Własność produktów przechodzi na Ciebie, gdy otrzymamy pełną płatność.

7. Płatność i VAT

Cena zakupu oraz koszty dostawy muszą być zawsze opłacone z góry. Możesz dokonać płatności przelewem bankowym lub kartą kredytową. Kwota faktury jest wymagana do natychmiastowej płatności i musi wpłynąć na nasze konto najpóźniej w ciągu trzech dni (wyłączając sobotę, niedzielę i dni świąteczne w Hesji, Niemcy) od daty wysłania potwierdzenia zamówienia do Ciebie. Jeśli nie otrzymamy środków w określonym terminie, możemy zdecydować o anulowaniu Twojego zamówienia i poinformujemy Cię o naszej decyzji. Ceny produktów na stonexbullion.com zawierają podatek VAT, z wyjątkiem produktów związanych ze złotem. Jeśli zakup podlega niemieckiemu VAT i/lub opłatom podatkowym lub celno-skarbowym lub podobnym opłatom, jesteś zobowiązany do pokrycia wszelkich opłat lub kar podatkowych, które ponosimy.

8. Naliczamy odsetki za opóźnione płatności

Jeśli nie będziemy w stanie uzyskać od Ciebie płatności, możemy naliczyć odsetki od zaległej kwoty w wysokości 3% rocznie ponad bazową stopą Europejskiego Banku Centralnego w danym okresie. Odsetki te naliczane są codziennie od daty wymagalności do daty rzeczywistej zapłaty zaległej kwoty, niezależnie od tego, czy zapłata nastąpi przed czy po orzeczeniu sądowym. Jesteśmy uprawnieni do pobierania odsetek wraz z zaległą kwotą.

9. Organizujemy dostawę

Dostarczamy produkty na całym świecie, na warunkach i podlegając opłatom wskazanym na stronie stonexbullion.com w sekcji "Ceny dostawy". Jeśli potrzebujesz dostawy do kraju, który nie jest uwzględniony w sekcji "Ceny dostawy", skontaktuj się z obsługą klienta (customercare@stonexbullion.com, Tel. +496934877570) w celu uzyskania szacunkowej kwoty kosztów dostawy. Dostawa odbywa się w godzinach dostawy standardowych (od poniedziałku do piątku, od 07:30 do 18:30, czasu lokalnego). Jeśli dostawca usług przewozowych nie zastanie Cię przy pierwszej próbie dostawy, podejmie on kolejną próbę. Opłaty za dostawę obliczane są i płatne za zamówienie, a skonsolidowane dostarczenie wielu zamówień w jednym przesyłce nie jest możliwe z przyczyn technicznych. Dostawa odbywa się pod adres dostawy podany w Twoim koncie klienta na stonexbullion.com lub do punktu odbioru UPS, który wybrałeś. Z przyczyn bezpieczeństwa możemy zmienić dostawę na punkt odbioru UPS w Twoim imieniu. Dostarczenie odbywa się przez przekazanie produktów osobie obecnej i gotowej do przyjęcia pod adresem dostawy. Przy dostawie produktów firma kurierska może poprosić o okazanie ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem. Nie jesteśmy w stanie dostarczyć produktów na adres skrytki pocztowej. Na czas dostawy może wpływać dostępność produktów, procedury celne i inne kontrole, a także logistyka firmy dostawczej, nad którą nie mamy kontroli.

Jeśli jesteś konsumentem, ryzyko przypadkowej utraty, uszkodzenia lub pogorszenia produktów nie przechodzi na Ciebie, zanim produkty zostaną dostarczone do Ciebie lub osoby znajdującej się pod adresem dostawy lub, jeśli dotyczy, do Twojego przedstawiciela.

Jeśli jesteś przedsiębiorcą, ryzyko przypadkowej utraty, uszkodzenia lub pogorszenia produktów przechodzi na Ciebie w chwili wydania Ci produktów lub, w przypadku sprzedaży do miejsca przeznaczenia, w chwili wydania przewoźnikowi, dostawcy przesyłek, przewoźnikowi lub innej osobie wyznaczonej do przewiezienia przesyłki.

Po dostarczeniu produktów powinieneś dokładnie sprawdzić produkty i opakowanie, aby upewnić się, że są one kompletne i nieuszkodzone. Jeśli produkty lub opakowanie są uszkodzone, musisz albo odmówić przyjęcia dostawy produktów, albo podpisać dostawę i odnotować, że opakowanie było uszkodzone podczas dostawy. Następnie musisz niezwłocznie skontaktować się z firmą dostawczą.

Jeśli nasze produkty mają być dostarczone poza Niemcy lub jeśli pomagamy Ci przetransportować nasze produkty do kraju trzeciego, możesz być zobowiązany do uzyskania i przedstawienia dokumentu towarzyszącego eksportowi (Ausfuhrbegleitdokument) oraz, jeśli dotyczy, podobnych dokumentów (takich jak certyfikat EUR1 i ATR1). Jesteś zobowiązany do przedstawienia nam odpowiednich dokumentów opieczętowanych przez właściwe organy lub kopii tych dokumentów. Jeśli nie uzyskasz pieczątki na dokumentach i nie dostarczysz nam takich kopii, jesteś zobowiązany do pokrycia wszelkich kar lub opłat podatkowych, jakie ponosimy z powodu takiego zaniedbania (to odpowiedzialność obejmuje kary celne i opłaty VAT, jeśli dotyczą produktów eksportowanych). Nieprzestrzeganie przepisów celnych stanowi wykroczenie administracyjne.

Więcej informacji na temat dokumentu towarzyszącego eksportowi można znaleźć na stronie internetowej niemieckiego urzędu celno-podatkowego (https://www.zoll.de/EN/Home/home_node.html i bardziej szczegółowo tutaj: https://www.zoll.de/DE/Unternehmen/Warenverkehr/Ausfuhr-in-einen-Nicht-EU-Staat/Verfahren/Endgueltige-Ausfuhr/endgueltige-ausfuhr_node.html, każde na bieżąco zmieniane).

10. Nie ponosimy odpowiedzialności za opóźnienia, których nie jesteśmy w stanie kontrolować

Jeśli dostawa produktu zostanie opóźniona z powodu zdarzenia, na które nie mamy wpływu, skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe, aby Cię o tym poinformować i podejmiemy działania mające na celu zminimalizowanie opóźnienia. Jeśli tak zrobimy, nie dokonujemy rekompensaty za opóźnienie, ale jeśli opóźnienie jest znaczne, możesz skontaktować się z nami pod adresem customercare@stonexbullion.com, Tel. +496934877570, aby zakończyć umowę i otrzymać zwrot za produkty opłacone z góry, ale nie odebrane, pomniejszony o uzasadnione koszty, które już ponieśliśmy.

11. Mamy określone wymagania dotyczące identyfikacji

Musisz dostarczyć nam te informacje, które żądamy lub których potrzebujemy w związku z produktami, które możesz zakupić u nas lub przechować u nas, w tym wszelkie informacje wymagane do przestrzegania obowiązujących przepisów i regulacji, w tym przepisów przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, jakie poniesiesz w wyniku odmowy dostarczenia tych informacji na naszą prośbę. Jeśli nie dostarczysz żądanych informacji, możemy nie podjąć z Tobą współpracy lub będziemy musieli zakończyć istniejącą relację.

12. Produkty mogą nieznacznie różnić się od ich zdjęć

Rzeczywisty kolor produktu może nie dokładnie odpowiadać temu, który widnieje na Twoim urządzeniu, na naszej stronie internetowej lub na opakowaniu produktu.

13. Nie masz prawa do anulowania zakupu

Niektóre produkty dostępne na naszej stronie internetowej podlegają wahaniom cen na rynku finansowym, na które nie mamy wpływu. Dlatego nie masz prawa do wycofania się z zakupu takich produktów i otrzymania pełnego zwrotu za niezapłaconą sumę. Aby uzyskać więcej informacji na temat swoich praw do odstąpienia od umowy, zapoznaj się z naszą Polityką prawa do odstąpienia od umowy, która znajduje się na naszej stronie internetowej.

14. Możesz zakończyć trwającą umowę

Poinformujemy Cię, kiedy i jak możesz zakończyć trwającą umowę z nami (na przykład w przypadku regularnych usług podczas procesu zamawiania), a te informacje zostaną potwierdzone na piśmie po akceptacji zamówienia. Jeśli masz jakiekolwiek pytania, skontaktuj się z nami pod adresem customercare@stonexbullion.com, Tel. +496934877570.

15. Masz prawa w przypadku wad produktu

Jeśli uważasz, że produkt ma wady, skontaktuj się z nami pod adresem customercare@stonexbullion.com, Tel. +496934877570, przekażemy Ci wymagania dotyczące oceny wad produktów. Spełniamy nasz obowiązek prawny dostarczenia Ci produktów zgodnych z opisem zamieszczonym na naszej stronie internetowej i spełniających wszystkie wymagania nakładane przez prawo.

16. Możemy zmieniać produkty i te warunki

Zmiany, które możemy wprowadzić. Zawsze możemy wprowadzać zmiany w produkcie na przyszłość lub w świadczeniu naszych usług na przyszłość:

 • Aby uwzględnić zmiany w odpowiednich przepisach prawnych i regulacyjnych;
  W celu dokonania drobnych dostosowań i udoskonaleń technicznych, na przykład w celu zapobieżenia zagrożeniom związanym z bezpieczeństwem.

Możemy również tymczasowo lub całkowicie wstrzymać dostawę produktu. Możemy to zrobić w celu:

 • Rozwiązania problemów technicznych lub dokonania drobnych zmian technicznych;
  Aktualizacji produktu, aby uwzględnić zmiany w odpowiednich przepisach prawnych i regulacjach;
  Dokonania zmian w produkcie.

17. Możemy wycofać produkty

Możemy zatrzymać ofertę produktu na naszej stronie internetowej według naszego wyłącznego uznania w dowolnym momencie.

18. Możemy zakończyć naszą umowę z Tobą

Możemy zakończyć naszą umowę z Tobą dotyczącą produktu i żądać od Ciebie odszkodowania, jeśli:

 • Nie dokonasz płatności w terminie i nie dokonasz płatności w ciągu 14 dni od naszego upomnienia o terminie płatności;
 • W rozsądnym czasie od naszego żądania nie dostarczysz nam informacji, które są niezbędne do dostarczenia produktu, na przykład informacji wymaganych przez organy podatkowe w kraju, w którym mieszkasz, lub do celów odprawy celnej produktu na lotnisku;
 • W ciągu 5 dni kalendarzowych nie zezwolisz nam na dostarczenie produktu lub nie odbierzesz go od nas. Wówczas zorganizujemy zwrot produktów i zwrócimy Ci cenę zakupu, pomniejszoną o koszty przesyłki zwrotnej produktu do nas w Niemczech.

19. Nie rekompensujemy Ci wszystkich strat spowodowanych przez nas lub nasze produkty

Jesteśmy odpowiedzialni za straty, które poniesiesz w wyniku złamania przez nas niniejszej umowy, chyba że strata jest:

 • Spowodowane zdarzeniem opóźniającym, na które nie mamy wpływu. O ile podjęliśmy kroki określone w sekcji „Nie ponosimy odpowiedzialności za opóźnienia będące poza naszą kontrolą” powyżej.
 • Do uniknięcia. Coś, czego można było uniknąć, podejmując rozsądne działania.
 • Strata biznesowa. Odnosi się do korzystania z produktu w celach handlowych, biznesowych, rzemieślniczych lub zawodowych.

W przypadku naruszenia przez nas obowiązków wynikających z niniejszej umowy, w szczególności za szkody spowodowane utratą lub uszkodzeniem przechowywanych produktów w okresie od przyjęcia do składowania do chwili dostarczenia, ponosimy odpowiedzialność umyślną i rażącą zaniedbanie. W przypadku zwykłego zaniedbania ponosimy odpowiedzialność wyłącznie:

 • Za szkody powstałe w wyniku zagrożenia życia, ciała lub zdrowia.
 • Za szkody powstałe w wyniku naruszenia istotnego zobowiązania umownego (obowiązku, którego wypełnienie jest w pierwszej kolejności warunkiem prawidłowego wykonania umowy i na którego przestrzeganiu regularnie polegasz i na którym możesz polegać). W takim przypadku nasza odpowiedzialność ogranicza się jednak do odszkodowania za przewidywalną, typowo występującą szkodę.

20. Wykorzystujemy Twoje dane osobowe zgodnie z naszą polityką prywatności

Sposób, w jaki wykorzystujemy dane osobowe, które nam przekazujesz, jest określony w naszej polityce prywatności, którą można znaleźć na naszej stronie internetowej tutaj: https://stonexbullion.com/de/datenschutz/.

21. Masz kilka możliwości rozwiązywania sporów z nami

Nasza polityka dotycząca skarg. W przypadku skarg dotyczących naszych produktów lub usług prosimy o kontakt pod adresem Customercare@stonexbullion.com, Tel. +496934877570.

Rozwiązywanie sporów bez konieczności zwracania się do sądu. Dołożymy wszelkich starań, aby wszelkie spory wynikające ze stosunku umownego z Państwem rozstrzygnąć polubownie. Nie jesteśmy jednak zobowiązani do udziału w procedurze rozstrzygania sporów przed komisją arbitrażową konsumencką i generalnie nie jesteśmy do tego przygotowani. Wiążącą decyzję w tej sprawie podejmiemy w każdym indywidualnym przypadku po powstaniu sporu. O naszej decyzji poinformujemy Cię zgodnie z danymi kontaktowymi właściwej dla Ciebie komisji arbitrażu konsumenckiego, jeśli spór nie będzie mógł zostać rozstrzygnięty bezpośrednio. Ponadto Komisja Europejska udostępnia platformę do internetowego rozstrzygania sporów (OS), którą można znaleźć tutaj: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Zwykły proces prawny pozostaje otwarty dla obu stron. Do właściwości sądu konsumenckiego mają zastosowanie przepisy ustawowe.

Możesz iść do sądu. Warunki te podlegają prawu niemieckiemu. Jeśli jesteś konsumentem, możesz dochodzić roszczeń przeciwko nam przed sądami właściwymi dla naszej siedziby, we Frankfurcie nad Menem, a także możesz dochodzić roszczeń przeciwko nam przed sądami w innych częściach Niemiec lub w kraju, w którym mieszkasz. Możemy dochodzić roszczeń wobec nas przed sądami kraju, w którym mieszkasz, a także przed sądami niemieckimi.

Jeśli nie jesteś konsumentem, osobą prawną prawa publicznego lub specjalnym funduszem prawa publicznego, wyłącznym – także międzynarodowym – miejscem jurysdykcji dla wszelkich sporów wynikających ze sporów wynikających ze stosunku umownego jest nasza siedziba we Frankfurcie nad Menem Główny, Niemcy. To samo obowiązuje, jeśli jako klient jesteś przedsiębiorcą (§ 14 niemieckiego kodeksu cywilnego). Jednakże we wszystkich przypadkach jesteśmy również uprawnieni do wniesienia powództwa w miejscu wykonania obowiązku przechowywania lub w Twojej ogólnej jurysdykcji.

22. Do naszej umowy mają zastosowanie inne ważne warunki

Każda ze stron może przenieść niniejszą umowę na inną osobę tylko wtedy, gdy druga strona wyrazi na to wcześniej zgodę.

Nawet jeśli opóźnimy wykonanie niniejszej umowy, nadal możemy ją wykonać później. Nie możemy natychmiast ścigać cię za nierobienie czegoś (np. płacenie) lub za robienie czegoś, czego nie wolno ci robić, ale nie oznacza to, że nie możemy tego zrobić. nie oznacza, że nie możemy tego zrobić później

Pobierz jako PDF Odstąpienie od umowy